THÔNG BÁO QUAN TRỌNG

Referrence documents

QUÝ KHÁCH HÀNG THÂN MẾN,

Các mô hình đầu tư trong tài khoản của quý khách đã gây nghi ngờ nghiêm trọng khi các khoản tiền thưởng được phản ánh trong tài khoản của quý khách bởi Công ty được sử dụng trong các hoạt động "thu hồi tiền mặt" (cash return arbitrage).

Theo các điều khoản của chúng tôi về các khoản tiền thưởng gửi tiền, các hành động sau được coi là "thu hồi tiền mặt" (cashback arbitrage):

  • Bất kỳ hình thức trọng tài nào.
  • Tiền thưởng được nhận trên nhiều tài khoản được mở từ cùng một địa chỉ IP.
  • Hành động lạm dụng tiền thưởng.
  • Bất kỳ hành vi nào trái với các điều khoản và điều kiện của tiền thưởng.
  • Bất kỳ hành vi gian lận, tranh chấp hoặc tình huống mà công ty của chúng tôi xem là gian lận.

Chúng tôi tiếc nuối thông báo rằng tất cả các khoản tiền thưởng giao dịch được gửi trước đó vào Tài khoản của quý khách sẽ được trừ ngay lập tức và Tài khoản của quý khách sẽ không được phép tham gia bất kỳ chương trình tiền thưởng giao dịch sắp tới nào, bởi vì các mô hình giao dịch trong Tài khoản của quý khách không thuộc "Điều khoản và Điều kiện" của chương trình tiền thưởng giao dịch tương ứng.

Xin lưu ý rằng quyết định của chúng tôi trong vấn đề này là cuối cùng và ràng buộc đối với tất cả các bên liên quan và không có bất kỳ sự trao đổi nào sẽ được thực hiện ngoài thông báo này."

Hoa Hồng Tỷ Giá Qua Đêm Vớ Trò Chuyện Trực Tiếp Whatsapp Skype Mở Tài Khoản