โทรหาเราที่: (+44) -203-150-1310 - อีเมล์: [email protected]

ข่าวการตลาด

ความเท่าเทียมกัน วันที่ หัวข้อ
EURUSD 26/3/2563 10:32:24 EURUSD อ่านเพิ่มเติม...
GBPUSD 26/3/2563 10:24:38 GBPUSD อ่านเพิ่มเติม...
XAUUSD 26/3/2563 10:24:13 XAUUSD อ่านเพิ่มเติม...
USDJPY 26/3/2563 10:23:49 USDJPY อ่านเพิ่มเติม...
EURUSD 24/3/2563 10:06:14 EURUSD อ่านเพิ่มเติม...
XAUUSD 24/3/2563 10:05:48 XAUUSD อ่านเพิ่มเติม...
GBPUSD 24/3/2563 10:05:47 GBPUSD อ่านเพิ่มเติม...
USDJPY 24/3/2563 10:04:43 USDJPY อ่านเพิ่มเติม...
EURUSD 23/3/2563 9:41:40 EURUSD อ่านเพิ่มเติม...
GBPUSD 23/3/2563 9:41:02 GBPUSD อ่านเพิ่มเติม...
XAUUSD 23/3/2563 9:40:26 XAUUSD อ่านเพิ่มเติม...
USDJPY 23/3/2563 9:39:50 USDJPY อ่านเพิ่มเติม...
EURUSD 20/3/2563 9:30:27 EURUSD อ่านเพิ่มเติม...
GBPUSD 20/3/2563 9:29:58 GBPUSD อ่านเพิ่มเติม...
XAUUSD 20/3/2563 9:29:30 XAUUSD อ่านเพิ่มเติม...
USDJPY 20/3/2563 9:29:05 USDJPY อ่านเพิ่มเติม...
EURUSD 19/3/2563 9:50:14 EURUSD อ่านเพิ่มเติม...
GBPUSD 19/3/2563 9:49:47 GBPUSD อ่านเพิ่มเติม...
XAUUSD 19/3/2563 9:49:16 XAUUSD อ่านเพิ่มเติม...
USDJPY 19/3/2563 9:48:45 USDJPY อ่านเพิ่มเติม...
EURUSD 18/3/2563 10:09:55 EURUSD อ่านเพิ่มเติม...
GBPUSD 18/3/2563 10:09:26 GBPUSD อ่านเพิ่มเติม...
XAUUSD 18/3/2563 10:08:51 XAUUSD อ่านเพิ่มเติม...
USDJPY 18/3/2563 10:08:14 USDJPY อ่านเพิ่มเติม...
XAUUSD 11/3/2563 10:08:42 XAUUSD อ่านเพิ่มเติม...
USDJPY 11/3/2563 10:08:21 USDJPY อ่านเพิ่มเติม...
EURUSD 10/3/2563 9:58:13 EURUSD อ่านเพิ่มเติม...
GBPUSD 10/3/2563 9:57:48 GBPUSD อ่านเพิ่มเติม...
XAUUSD 10/3/2563 9:57:27 XAUUSD อ่านเพิ่มเติม...
USDJPY 10/3/2563 9:57:04 USDJPY อ่านเพิ่มเติม...
EURUSD 9/3/2563 9:49:49 EURUSD อ่านเพิ่มเติม...
GBPUSD 9/3/2563 9:49:29 GBPUSD อ่านเพิ่มเติม...
XAUUSD 9/3/2563 9:49:08 XAUUSD อ่านเพิ่มเติม...
USDJPY 9/3/2563 9:48:51 USDJPY อ่านเพิ่มเติม...
EURUSD 6/3/2563 10:03:13 EURUSD อ่านเพิ่มเติม...
GBPUSD 6/3/2563 10:02:55 GBPUSD อ่านเพิ่มเติม...
XAUUSD 6/3/2563 10:02:36 XAUUSD อ่านเพิ่มเติม...
USDJPY 6/3/2563 10:02:18 USDJPY อ่านเพิ่มเติม...
EURUSD 5/3/2563 9:56:30 EURUSD อ่านเพิ่มเติม...
GBPUSD 5/3/2563 9:56:09 GBPUSD อ่านเพิ่มเติม...
XAUUSD 5/3/2563 9:55:46 XAUUSD อ่านเพิ่มเติม...
USDJPY 5/3/2563 9:55:28 USDJPY อ่านเพิ่มเติม...
EURUSD 4/3/2563 9:48:16 EURUSD อ่านเพิ่มเติม...
GBPUSD 4/3/2563 9:47:58 GBPUSD อ่านเพิ่มเติม...
XAUUSD 4/3/2563 9:47:34 XAUUSD อ่านเพิ่มเติม...
USDJPY 4/3/2563 9:47:13 USDJPY อ่านเพิ่มเติม...
DAX 3/3/2563 12:44:31 DAX อ่านเพิ่มเติม...
Dow Jones 3/3/2563 12:43:48 Dow Jones อ่านเพิ่มเติม...
Brent Petrol 3/3/2563 12:43:09 Brent Petrol อ่านเพิ่มเติม...
Bitcoin 3/3/2563 12:42:49 Bitcoin อ่านเพิ่มเติม...
EURUSD 3/3/2563 10:06:57 EURUSD อ่านเพิ่มเติม...
GBPUSD 3/3/2563 10:06:37 GBPUSD อ่านเพิ่มเติม...
XAUUSD 3/3/2563 10:06:18 XAUUSD อ่านเพิ่มเติม...
USDJPY 3/3/2563 10:05:59 USDJPY อ่านเพิ่มเติม...
DAX 2/3/2563 12:39:14 DAX อ่านเพิ่มเติม...
Dow Jones 2/3/2563 12:38:54 Dow Jones อ่านเพิ่มเติม...
Brent Petrol 2/3/2563 12:38:33 Brent Petrol อ่านเพิ่มเติม...
Bitcoin 2/3/2563 12:38:09 Bitcoin อ่านเพิ่มเติม...
EURUSD 2/3/2563 10:16:27 EURUSD อ่านเพิ่มเติม...
GBPUSD 2/3/2563 10:16:09 GBPUSD อ่านเพิ่มเติม...
XAUUSD 2/3/2563 10:15:46 XAUUSD อ่านเพิ่มเติม...
USDJPY 2/3/2563 10:15:30 USDJPY อ่านเพิ่มเติม...
EURUSD 27/2/2563 9:59:10 EURUSD อ่านเพิ่มเติม...
GBPUSD 27/2/2563 9:58:49 GBPUSD อ่านเพิ่มเติม...
XAUUSD 27/2/2563 9:58:30 XAUUSD อ่านเพิ่มเติม...
USDJPY 27/2/2563 9:58:06 USDJPY อ่านเพิ่มเติม...
DAX 26/2/2563 12:24:07 DAX อ่านเพิ่มเติม...
Dow Jones 26/2/2563 12:23:47 Dow Jones อ่านเพิ่มเติม...
Brent Petrol 26/2/2563 12:23:16 Brent Petrol อ่านเพิ่มเติม...
Bitcoin 26/2/2563 12:22:55 Bitcoin อ่านเพิ่มเติม...
EURUSD 26/2/2563 10:03:02 EURUSD อ่านเพิ่มเติม...
GBPUSD 26/2/2563 10:02:44 GBPUSD อ่านเพิ่มเติม...
XAUUSD 26/2/2563 10:02:24 XAUUSD อ่านเพิ่มเติม...
USDJPY 26/2/2563 10:02:06 USDJPY อ่านเพิ่มเติม...
DAX 24/2/2563 12:44:33 DAX อ่านเพิ่มเติม...
Dow Jones 24/2/2563 12:44:13 Dow Jones อ่านเพิ่มเติม...
Brent Petrol 24/2/2563 12:43:02 Brent Petrol อ่านเพิ่มเติม...
Bitcoin 24/2/2563 12:42:33 Bitcoin อ่านเพิ่มเติม...
EURUSD 24/2/2563 9:53:47 EURUSD อ่านเพิ่มเติม...
GBPUSD 24/2/2563 9:53:17 GBPUSD อ่านเพิ่มเติม...
XAUUSD 24/2/2563 9:52:57 XAUUSD อ่านเพิ่มเติม...
USDJPY 24/2/2563 9:52:36 USDJPY อ่านเพิ่มเติม...
EURUSD 20/2/2563 9:58:53 EURUSD อ่านเพิ่มเติม...
GBPUSD 20/2/2563 9:58:35 GBPUSD อ่านเพิ่มเติม...
XAUUSD 20/2/2563 9:58:18 XAUUSD อ่านเพิ่มเติม...
USDJPY 20/2/2563 9:57:59 USDJPY อ่านเพิ่มเติม...
EURUSD 19/2/2563 10:05:55 EURUSD อ่านเพิ่มเติม...
GBPUSD 19/2/2563 10:05:35 GBPUSD อ่านเพิ่มเติม...
XAUUSD 19/2/2563 10:05:16 XAUUSD อ่านเพิ่มเติม...
USDJPY 19/2/2563 10:04:56 USDJPY อ่านเพิ่มเติม...
EURUSD 18/2/2563 10:06:28 EURUSD อ่านเพิ่มเติม...
GBPUSD 18/2/2563 10:06:07 GBPUSD อ่านเพิ่มเติม...
XAUUSD 18/2/2563 10:05:47 XAUUSD อ่านเพิ่มเติม...
USDJPY 18/2/2563 10:05:29 USDJPY อ่านเพิ่มเติม...
DAX 17/2/2563 12:11:14 DAX อ่านเพิ่มเติม...
Dow Jones 17/2/2563 12:10:56 Dow Jones อ่านเพิ่มเติม...
Brent Petrol 17/2/2563 12:10:35 Brent Petrol อ่านเพิ่มเติม...
Bitcoin 17/2/2563 12:10:13 Bitcoin อ่านเพิ่มเติม...
EURUSD 17/2/2563 9:58:02 EURUSD อ่านเพิ่มเติม...
GBPUSD 17/2/2563 9:57:35 GBPUSD อ่านเพิ่มเติม...