ข่าวการตลาด

ความเท่าเทียมกัน วันที่ หัวข้อ
DAILY MARKET - US Q1 GDP 27/5/2565 11:19:25 DAILY MARKET - US Q1 GDP อ่านเพิ่มเติม...
EURUSD 27/5/2565 11:18:15 EURUSD อ่านเพิ่มเติม...
GBPUSD 27/5/2565 11:17:25 GBPUSD อ่านเพิ่มเติม...
XAUUSD 27/5/2565 11:16:43 XAUUSD อ่านเพิ่มเติม...
DAX 27/5/2565 11:16:01 DAX อ่านเพิ่มเติม...
WTI 27/5/2565 11:15:02 WTI อ่านเพิ่มเติม...
BTCUSD 27/5/2565 11:11:58 BTCUSD อ่านเพิ่มเติม...
Trading hours schedule 26/5/2565 14:48:03 USA Memorial Day Holiday Period อ่านเพิ่มเติม...
DAILY MARKET - US GDP REVISION 26/5/2565 11:31:23 DAILY MARKET - US GDP REVISION อ่านเพิ่มเติม...
EURUSD 26/5/2565 11:30:44 EURUSD อ่านเพิ่มเติม...
GBPUSD 26/5/2565 11:30:02 GBPUSD อ่านเพิ่มเติม...
XAUUSD 26/5/2565 11:29:13 XAUUSD อ่านเพิ่มเติม...
DAX 26/5/2565 11:28:29 DAX อ่านเพิ่มเติม...
WTI 26/5/2565 11:27:43 WTI อ่านเพิ่มเติม...
BTCUSD 26/5/2565 11:21:49 BTCUSD อ่านเพิ่มเติม...
Futures Quotation Notice 26/5/2565 10:21:34 Futures Quotation Notice อ่านเพิ่มเติม...
DAILY MARKET - US STOCKS FALL 25/5/2565 13:26:30 DAILY MARKET - US STOCKS FALL อ่านเพิ่มเติม...
EURUSD 25/5/2565 13:25:37 EURUSD อ่านเพิ่มเติม...
GBPUSD 25/5/2565 13:24:41 GBPUSD อ่านเพิ่มเติม...
XAUUSD 25/5/2565 13:23:35 XAUUSD อ่านเพิ่มเติม...
DAX 25/5/2565 13:22:55 DAX อ่านเพิ่มเติม...
WTI 25/5/2565 13:20:16 WTI อ่านเพิ่มเติม...
BTCUSD 25/5/2565 13:17:27 BTCUSD อ่านเพิ่มเติม...
Futures Quotation Notice 24/5/2565 14:35:45 Futures Quotation Notice อ่านเพิ่มเติม...
DAILY MARKET - PMI DATA, POWELL AND LAGARDE 24/5/2565 12:06:17 DAILY MARKET - PMI DATA, POWELL AND LAGARDE อ่านเพิ่มเติม...
EURUSD 24/5/2565 12:04:24 EURUSD อ่านเพิ่มเติม...
GBPUSD 24/5/2565 12:03:37 GBPUSD อ่านเพิ่มเติม...
XAUUSD 24/5/2565 12:02:55 XAUUSD อ่านเพิ่มเติม...
DAX 24/5/2565 12:02:12 DAX อ่านเพิ่มเติม...
WTI 24/5/2565 12:01:26 WTI อ่านเพิ่มเติม...
BTCUSD 24/5/2565 11:59:11 BTCUSD อ่านเพิ่มเติม...
DAILY MARKET - BIDEN ON CHINA, GERMON IFO INDEX 23/5/2565 12:05:57 DAILY MARKET - BIDEN ON CHINA, GERMON IFO INDEX อ่านเพิ่มเติม...
EURUSD 23/5/2565 12:05:06 EURUSD อ่านเพิ่มเติม...
GBPUSD 23/5/2565 12:04:11 GBPUSD อ่านเพิ่มเติม...
XAUUSD 23/5/2565 12:03:28 XAUUSD อ่านเพิ่มเติม...
DAX 23/5/2565 12:02:45 DAX อ่านเพิ่มเติม...
WTI 23/5/2565 12:01:40 WTI อ่านเพิ่มเติม...
BTCUSD 23/5/2565 12:00:22 BTCUSD อ่านเพิ่มเติม...
DAILY MARKET - UK RETAIL SALES REBOUND 20/5/2565 11:28:39 DAILY MARKET - UK RETAIL SALES REBOUND อ่านเพิ่มเติม...
EURUSD 20/5/2565 11:27:16 EURUSD อ่านเพิ่มเติม...
GBPUSD 20/5/2565 11:26:25 GBPUSD อ่านเพิ่มเติม...
XAUUSD 20/5/2565 11:25:29 XAUUSD อ่านเพิ่มเติม...
DAX 20/5/2565 11:24:37 DAX อ่านเพิ่มเติม...
WTI 20/5/2565 11:23:19 WTI อ่านเพิ่มเติม...
BTCUSD 20/5/2565 11:21:18 BTCUSD อ่านเพิ่มเติม...
DAILY MARKET - US STOCK MARKETS FALL 19/5/2565 15:25:17 DAILY MARKET - US STOCK MARKETS FALL อ่านเพิ่มเติม...
EURUSD 19/5/2565 15:24:11 EURUSD อ่านเพิ่มเติม...
GBPUSD 19/5/2565 15:23:36 GBPUSD อ่านเพิ่มเติม...
XAUUSD 19/5/2565 15:22:45 XAUUSD อ่านเพิ่มเติม...
DAX 19/5/2565 15:20:01 DAX อ่านเพิ่มเติม...
WTI 19/5/2565 15:18:28 WTI อ่านเพิ่มเติม...
BTCUSD 19/5/2565 15:17:37 BTCUSD อ่านเพิ่มเติม...
DAILY MARKET - POWELL ON INFLATION 18/5/2565 11:08:10 DAILY MARKET - POWELL ON INFLATION อ่านเพิ่มเติม...
EURUSD 18/5/2565 11:07:31 EURUSD อ่านเพิ่มเติม...
GBPUSD 18/5/2565 11:06:46 GBPUSD อ่านเพิ่มเติม...
XAUUSD 18/5/2565 11:06:09 XAUUSD อ่านเพิ่มเติม...
DAX 18/5/2565 11:05:23 DAX อ่านเพิ่มเติม...
WTI 18/5/2565 11:04:17 WTI อ่านเพิ่มเติม...
BTCUSD 18/5/2565 11:02:09 BTCUSD อ่านเพิ่มเติม...
Futures Quotation Notice 18/5/2565 9:27:55 Futures Quotation Notice อ่านเพิ่มเติม...
DAILY MARKET - US Retail Sales and Industrial Production 17/5/2565 11:08:21 DAILY MARKET - US Retail Sales and Industrial Production อ่านเพิ่มเติม...
EURUSD 17/5/2565 11:06:43 EURUSD อ่านเพิ่มเติม...
GBPUSD 17/5/2565 11:06:05 GBPUSD อ่านเพิ่มเติม...
XAUUSD 17/5/2565 11:05:26 XAUUSD อ่านเพิ่มเติม...
DAX 17/5/2565 11:04:48 DAX อ่านเพิ่มเติม...
WTI 17/5/2565 11:03:30 WTI อ่านเพิ่มเติม...
BTCUSD 17/5/2565 11:01:47 BTCUSD อ่านเพิ่มเติม...
DAILY MARKET - WEAK ECONOMIC AGENDA 16/5/2565 11:06:49 DAILY MARKET - WEAK ECONOMIC AGENDA อ่านเพิ่มเติม...
EURUSD 16/5/2565 11:06:05 EURUSD อ่านเพิ่มเติม...
GBPUSD 16/5/2565 11:05:10 GBPUSD อ่านเพิ่มเติม...
XAUUSD 16/5/2565 11:04:16 XAUUSD อ่านเพิ่มเติม...
DAX 16/5/2565 11:02:35 DAX อ่านเพิ่มเติม...
WTI 16/5/2565 11:01:36 WTI อ่านเพิ่มเติม...
BTCUSD 16/5/2565 10:59:52 BTCUSD อ่านเพิ่มเติม...
DAILY MARKET - STOCKS SLUMP 12/5/2565 14:11:52 DAILY MARKET - STOCKS SLUMP อ่านเพิ่มเติม...
EURUSD 12/5/2565 14:11:10 EURUSD อ่านเพิ่มเติม...
GBPUSD 12/5/2565 14:10:34 GBPUSD อ่านเพิ่มเติม...
XAUUSD 12/5/2565 14:09:39 XAUUSD อ่านเพิ่มเติม...
DAX 12/5/2565 14:08:38 DAX อ่านเพิ่มเติม...
WTI 12/5/2565 14:07:37 WTI อ่านเพิ่มเติม...
BTCUSD 12/5/2565 14:05:59 BTCUSD อ่านเพิ่มเติม...
EURUSD 11/5/2565 10:52:02 EURUSD อ่านเพิ่มเติม...
GBPUSD 11/5/2565 10:50:15 GBPUSD อ่านเพิ่มเติม...
XAUUSD 11/5/2565 10:49:33 XAUUSD อ่านเพิ่มเติม...
DAX 11/5/2565 10:48:03 DAX อ่านเพิ่มเติม...
WTI 11/5/2565 10:47:14 WTI อ่านเพิ่มเติม...
BTCUSD 11/5/2565 10:45:38 BTCUSD อ่านเพิ่มเติม...
DAILY MARKET - STOCKS PARE LOSSES 10/5/2565 11:28:46 DAILY MARKET - STOCKS PARE LOSSES อ่านเพิ่มเติม...
EURUSD 10/5/2565 11:27:42 EURUSD อ่านเพิ่มเติม...
GBPUSD 10/5/2565 11:26:53 GBPUSD อ่านเพิ่มเติม...
XAUUSD 10/5/2565 11:25:44 XAUUSD อ่านเพิ่มเติม...
DAX 10/5/2565 11:22:58 DAX อ่านเพิ่มเติม...
BTCUSD 10/5/2565 11:17:25 BTCUSD อ่านเพิ่มเติม...
DAILY MARKET - STOCKS SLIP, CHINA LOCKDOWN 9/5/2565 11:08:13 DAILY MARKET - STOCKS SLIP, CHINA LOCKDOWN อ่านเพิ่มเติม...
EURUSD 9/5/2565 11:06:53 EURUSD อ่านเพิ่มเติม...
GBPUSD 9/5/2565 11:05:50 GBPUSD อ่านเพิ่มเติม...
XAUUSD 9/5/2565 11:04:58 XAUUSD อ่านเพิ่มเติม...
DAX 9/5/2565 11:03:18 DAX อ่านเพิ่มเติม...
WTI 9/5/2565 11:01:27 WTI อ่านเพิ่มเติม...
BTCUSD 9/5/2565 11:00:29 BTCUSD อ่านเพิ่มเติม...