โทรหาเราที่: (+44) -203-150-1310 - อีเมล์: [email protected]

ข่าวการตลาด

ความเท่าเทียมกัน วันที่ หัวข้อ
EURUSD 23/7/2564 11:04:37 EURUSD อ่านเพิ่มเติม...
GBPUSD 23/7/2564 11:02:08 GBPUSD อ่านเพิ่มเติม...
XAUUSD 23/7/2564 10:59:51 XAUUSD อ่านเพิ่มเติม...
INDEX DOLLAR 23/7/2564 10:57:05 INDEX DOLLAR อ่านเพิ่มเติม...
forex 23/7/2564 10:54:40 Daily financial news 22-07-2021 อ่านเพิ่มเติม...
EURUSD 22/7/2564 10:08:28 EURUSD อ่านเพิ่มเติม...
GBPUSD 22/7/2564 10:06:14 GBPUSD อ่านเพิ่มเติม...
XAUUSD 22/7/2564 10:03:20 XAUUSD อ่านเพิ่มเติม...
DOLLAR INDEX 22/7/2564 9:59:32 DOLLAR INDEX อ่านเพิ่มเติม...
forex 22/7/2564 9:57:51 Daily financial news 22-07-2021 อ่านเพิ่มเติม...
EURUSD 20/7/2564 10:20:20 EURUSD อ่านเพิ่มเติม...
GBPUSD 20/7/2564 10:18:15 GBPUSD อ่านเพิ่มเติม...
XAUUSD 20/7/2564 10:15:27 XAUUSD อ่านเพิ่มเติม...
DOLLAR INDEX 20/7/2564 10:12:41 DOLLAR INDEX อ่านเพิ่มเติม...
forex 20/7/2564 10:10:29 Daily financial news 20-07-2021 อ่านเพิ่มเติม...
EURUSD 19/7/2564 11:36:54 EURUSD อ่านเพิ่มเติม...
GBPUSD 19/7/2564 11:34:38 GBPUSD อ่านเพิ่มเติม...
XAUUSD 19/7/2564 11:29:09 XAUUSD อ่านเพิ่มเติม...
DOLLAR INDEX 19/7/2564 11:26:50 DOLLAR INDEX อ่านเพิ่มเติม...
forex 19/7/2564 11:23:39 Number One Capital Markets - Daily Market Review-16-07-2021 อ่านเพิ่มเติม...
Forex 16/7/2564 14:26:10 Number One Capital Markets - Daily Market Review-16-07-2021 อ่านเพิ่มเติม...
EURUSD 16/7/2564 12:27:56 EURUSD อ่านเพิ่มเติม...
GBPUSD 16/7/2564 12:26:38 GBPUSD อ่านเพิ่มเติม...
XAUUSD 16/7/2564 12:24:36 XAUUSD อ่านเพิ่มเติม...
DOLLAR INDEX 16/7/2564 12:22:07 DOLLAR INDEX อ่านเพิ่มเติม...
EURUSD 15/7/2564 10:45:28 EURUSD อ่านเพิ่มเติม...
GBPUSD 15/7/2564 10:43:10 GBPUSD อ่านเพิ่มเติม...
XAUUSD 15/7/2564 10:40:59 XAUUSD อ่านเพิ่มเติม...
DOLLAR INDEX 15/7/2564 10:38:12 DOLLAR INDEX อ่านเพิ่มเติม...
Forex 15/7/2564 10:34:17 Number One Capital Markets - Daily Market Review-14-07-2021 อ่านเพิ่มเติม...
EURUSD 14/7/2564 10:41:35 EURUSD อ่านเพิ่มเติม...
GBPUSD 14/7/2564 10:38:40 GBPUSD อ่านเพิ่มเติม...
XAUUSD 14/7/2564 10:34:47 XAUUSD อ่านเพิ่มเติม...
DOLLAR INDEX 14/7/2564 10:29:56 DOLLAR INDEX อ่านเพิ่มเติม...
Forex 14/7/2564 10:29:23 Number One Capital Markets - Daily financial news 14-07-2021. อ่านเพิ่มเติม...
EURUSD 13/7/2564 11:27:15 EURUSD อ่านเพิ่มเติม...
GBPUSD 13/7/2564 11:24:00 GBPUSD อ่านเพิ่มเติม...
XAUUSD 13/7/2564 11:21:40 XAUUSD อ่านเพิ่มเติม...
DOLLAR INDEX 13/7/2564 11:18:46 DOLLAR INDEX อ่านเพิ่มเติม...
Forex 13/7/2564 11:16:37 Number One Capital Markets - Daily Finance-13-07-2021 อ่านเพิ่มเติม...
EURUSD 12/7/2564 11:16:08 EURUSD อ่านเพิ่มเติม...
GBPUSD 12/7/2564 11:14:12 GBPUSD อ่านเพิ่มเติม...
XAUUSD 12/7/2564 11:11:32 XAUUSD อ่านเพิ่มเติม...
DOLLAR INDEX 12/7/2564 11:11:02 DOLLAR INDEX อ่านเพิ่มเติม...
Forex 12/7/2564 11:01:16 Number One Capital Markets - Daily financial-12-07-2021 อ่านเพิ่มเติม...
EURUSD 9/7/2564 10:46:52 EURUSD อ่านเพิ่มเติม...
GBPUSD 9/7/2564 10:45:15 GBPUSD อ่านเพิ่มเติม...
XAUUSD 9/7/2564 10:41:53 XAUUSD อ่านเพิ่มเติม...
DOLLAR INDEX 9/7/2564 10:39:30 DOLLAR INDEX อ่านเพิ่มเติม...
Forex 9/7/2564 10:38:01 Number One Capital Markets - Daily financial-09-07-2021 อ่านเพิ่มเติม...
EURUSD 8/7/2564 11:55:47 EURUSD อ่านเพิ่มเติม...
GBPUSD 8/7/2564 11:53:20 GBPUSD อ่านเพิ่มเติม...
XAUUSD 8/7/2564 11:49:45 XAUUSD อ่านเพิ่มเติม...
DOLLAR INDEX 8/7/2564 11:46:50 DOLLAR INDEX อ่านเพิ่มเติม...
Forex 8/7/2564 11:30:46 Number One Capital Markets - Daily financial-07-07-2021 อ่านเพิ่มเติม...
EURUSD 7/7/2564 10:43:49 EURUSD อ่านเพิ่มเติม...
GBPUSD 7/7/2564 10:42:21 GBPUSD อ่านเพิ่มเติม...
XAUUSD 7/7/2564 10:40:47 XAUUSD อ่านเพิ่มเติม...
DOLLAR INDEX 7/7/2564 10:38:13 DOLLAR INDEX อ่านเพิ่มเติม...
Forex 7/7/2564 10:35:51 Number One Capital Markets - Daily financial-07-07-2021 อ่านเพิ่มเติม...
EURUSD 6/7/2564 10:51:07 EURUSD อ่านเพิ่มเติม...
GBPUSD 6/7/2564 10:49:22 GBPUSD อ่านเพิ่มเติม...
XAUUSD 6/7/2564 10:46:49 XAUUSD อ่านเพิ่มเติม...
DOLLAR INDEX 6/7/2564 10:44:39 DOLLAR INDEX อ่านเพิ่มเติม...
Forex 6/7/2564 10:41:30 Number One Capital Markets - Daily financial-06-07-2021 อ่านเพิ่มเติม...
EURUSD 5/7/2564 10:33:31 EURUSD อ่านเพิ่มเติม...
GBPUSD 5/7/2564 10:31:57 GBPUSD อ่านเพิ่มเติม...
XAUUSD 5/7/2564 10:29:22 XAUUSD อ่านเพิ่มเติม...
DOLLAR INDEX 5/7/2564 10:26:56 DOLLAR INDEX อ่านเพิ่มเติม...
Forex 5/7/2564 10:25:19 Number One Capital Markets - Daily financial-05-07-2021 อ่านเพิ่มเติม...
US Independence Day 2/7/2564 12:33:02 Trading Hours Schedule อ่านเพิ่มเติม...
EURUSD 2/7/2564 10:13:01 EURUSD อ่านเพิ่มเติม...
GBPUSD 2/7/2564 10:10:45 GBPUSD อ่านเพิ่มเติม...
XAUUSD 2/7/2564 10:08:42 XAUUSD อ่านเพิ่มเติม...
DOLLAR INDEX 2/7/2564 10:07:00 DOLLAR INDEX อ่านเพิ่มเติม...
Forex 2/7/2564 10:04:43 Number One Capital Markets - Daily financial-02-07-2021 อ่านเพิ่มเติม...
EURUSD 1/7/2564 10:26:37 EURUSD อ่านเพิ่มเติม...
GBPUSD 1/7/2564 10:24:52 GBPUSD อ่านเพิ่มเติม...
XAUUSD 1/7/2564 10:23:04 XAUUSD อ่านเพิ่มเติม...
DOLLAR INDEX 1/7/2564 10:20:59 DOLLAR INDEX อ่านเพิ่มเติม...
Forex 1/7/2564 10:18:50 Number One Capital Markets - Daily financial-01-07-2021 อ่านเพิ่มเติม...
EURUSD 30/6/2564 10:37:22 EURUSD อ่านเพิ่มเติม...
GBPUSD 30/6/2564 10:34:56 GBPUSD อ่านเพิ่มเติม...
XAUUSD 30/6/2564 10:33:16 XAUUSD อ่านเพิ่มเติม...
DOLLAR INDEX 30/6/2564 10:31:10 DOLLAR INDEX อ่านเพิ่มเติม...
Forex 30/6/2564 10:24:34 Number One Capital Markets - Daily financial-30-06-2021 อ่านเพิ่มเติม...
EURUSD 29/6/2564 10:43:38 EURUSD อ่านเพิ่มเติม...
GBPUSD 29/6/2564 10:40:22 GBPUSD อ่านเพิ่มเติม...
XAUUSD 29/6/2564 10:37:56 XAUUSD อ่านเพิ่มเติม...
DOLLAR INDEX 29/6/2564 10:35:32 DOLLAR INDEX อ่านเพิ่มเติม...
Forex 29/6/2564 10:32:48 Number One Capital Markets - Daily financial-29-06-2021 อ่านเพิ่มเติม...
EURUSD 28/6/2564 11:05:51 EURUSD อ่านเพิ่มเติม...
GBPUSD 28/6/2564 11:05:08 GBPUSD อ่านเพิ่มเติม...
XAUUSD 28/6/2564 11:03:13 XAUUSD อ่านเพิ่มเติม...
DOLLAR INDEX 28/6/2564 11:00:03 DOLLAR INDEX อ่านเพิ่มเติม...
Forex 28/6/2564 10:35:17 Number One Capital Markets - Daily financial-28-06-2021 อ่านเพิ่มเติม...
EURUSD 25/6/2564 10:46:15 EURUSD อ่านเพิ่มเติม...
GBPUSD 25/6/2564 10:43:10 GBPUSD อ่านเพิ่มเติม...
XAUUSD 25/6/2564 10:41:00 XAUUSD อ่านเพิ่มเติม...
DOLLAR INDEX 25/6/2564 10:38:51 DOLLAR INDEX อ่านเพิ่มเติม...