โทรหาเราที่: (+44) -203-150-1310 - อีเมล์: [email protected]

ข่าวการตลาด

ความเท่าเทียมกัน วันที่ หัวข้อ
EURUSD 1/6/2563 10:04:56 EURUSD อ่านเพิ่มเติม...
GBPUSD 1/6/2563 10:04:37 GBPUSD อ่านเพิ่มเติม...
XAUUSD 1/6/2563 10:04:09 XAUUSD อ่านเพิ่มเติม...
USDJPY 1/6/2563 10:03:45 USDJPY อ่านเพิ่มเติม...
EURUSD 27/5/2563 10:02:17 EURUSD อ่านเพิ่มเติม...
GBPUSD 27/5/2563 10:01:28 GBPUSD อ่านเพิ่มเติม...
XAUUSD 27/5/2563 10:01:03 XAUUSD อ่านเพิ่มเติม...
USDJPY 27/5/2563 10:00:37 USDJPY อ่านเพิ่มเติม...
EURUSD 22/5/2563 10:20:36 EURUSD อ่านเพิ่มเติม...
GBPUSD 22/5/2563 10:20:17 GBPUSD อ่านเพิ่มเติม...
XAUUSD 22/5/2563 10:19:58 XAUUSD อ่านเพิ่มเติม...
USDJPY 22/5/2563 10:19:38 USDJPY อ่านเพิ่มเติม...
EURUSD 21/5/2563 10:08:36 EURUSD อ่านเพิ่มเติม...
GBPUSD 21/5/2563 10:08:11 GBPUSD อ่านเพิ่มเติม...
XAUUSD 21/5/2563 10:07:46 XAUUSD อ่านเพิ่มเติม...
USDJPY 21/5/2563 10:07:26 USDJPY อ่านเพิ่มเติม...
DAX 20/5/2563 12:01:58 DAX อ่านเพิ่มเติม...
Dow Jones 20/5/2563 12:01:36 Dow Jones อ่านเพิ่มเติม...
Brent Petrol 20/5/2563 12:01:14 Brent Petrol อ่านเพิ่มเติม...
Bitcoin 20/5/2563 12:00:50 Bitcoin อ่านเพิ่มเติม...
EURUSD 20/5/2563 10:14:17 EURUSD อ่านเพิ่มเติม...
GBPUSD 20/5/2563 10:13:58 GBPUSD อ่านเพิ่มเติม...
XAUUSD 20/5/2563 10:13:36 XAUUSD อ่านเพิ่มเติม...
USDJPY 20/5/2563 10:13:17 USDJPY อ่านเพิ่มเติม...
EURUSD 15/5/2563 10:22:10 EURUSD อ่านเพิ่มเติม...
GBPUSD 15/5/2563 10:20:19 GBPUSD อ่านเพิ่มเติม...
XAUUSD 15/5/2563 10:20:00 XAUUSD อ่านเพิ่มเติม...
USDJPY 15/5/2563 10:19:40 USDJPY อ่านเพิ่มเติม...
DAX 14/5/2563 12:18:25 DAX อ่านเพิ่มเติม...
Dow Jones 14/5/2563 12:18:03 Dow Jones อ่านเพิ่มเติม...
Brent Petrol 14/5/2563 12:17:43 Brent Petrol อ่านเพิ่มเติม...
Bitcoin 14/5/2563 12:16:33 Bitcoin อ่านเพิ่มเติม...
EURUSD 14/5/2563 10:21:21 EURUSD อ่านเพิ่มเติม...
GBPUSD 14/5/2563 10:21:02 GBPUSD อ่านเพิ่มเติม...
XAUUSD 14/5/2563 10:20:41 XAUUSD อ่านเพิ่มเติม...
USDJPY 14/5/2563 10:20:16 USDJPY อ่านเพิ่มเติม...
EURUSD 13/5/2563 10:18:35 EURUSD อ่านเพิ่มเติม...
GBPUSD 13/5/2563 10:18:17 GBPUSD อ่านเพิ่มเติม...
XAUUSD 13/5/2563 10:17:46 XAUUSD อ่านเพิ่มเติม...
USDJPY 13/5/2563 10:17:27 USDJPY อ่านเพิ่มเติม...
DAX 12/5/2563 12:17:17 DAX อ่านเพิ่มเติม...
Dow Jones 12/5/2563 12:16:50 Dow Jones อ่านเพิ่มเติม...
Brent Petrol 12/5/2563 12:16:08 Brent Petrol อ่านเพิ่มเติม...
Bitcoin 12/5/2563 12:15:37 Bitcoin อ่านเพิ่มเติม...
EURUSD 12/5/2563 10:16:07 EURUSD อ่านเพิ่มเติม...
GBPUSD 12/5/2563 10:15:48 GBPUSD อ่านเพิ่มเติม...
XAUUSD 12/5/2563 10:15:28 XAUUSD อ่านเพิ่มเติม...
USDJPY 12/5/2563 10:15:05 USDJPY อ่านเพิ่มเติม...
DAX 11/5/2563 12:38:26 DAX อ่านเพิ่มเติม...
Dow Jones 11/5/2563 12:38:05 Dow Jones อ่านเพิ่มเติม...
Brent Petrol 11/5/2563 12:37:44 Brent Petrol อ่านเพิ่มเติม...
Bitcoin 11/5/2563 12:37:16 Bitcoin อ่านเพิ่มเติม...
EURUSD 11/5/2563 10:48:40 EURUSD อ่านเพิ่มเติม...
GBPUSD 11/5/2563 10:48:15 GBPUSD อ่านเพิ่มเติม...
XAUUSD 11/5/2563 10:47:54 XAUUSD อ่านเพิ่มเติม...
USDJPY 11/5/2563 10:47:29 USDJPY อ่านเพิ่มเติม...
DAX 8/5/2563 12:53:16 DAX อ่านเพิ่มเติม...
Dow Jones 8/5/2563 12:52:54 Dow Jones อ่านเพิ่มเติม...
Brent Petrol 8/5/2563 12:52:30 Brent Petrol อ่านเพิ่มเติม...
Bitcoin 8/5/2563 12:52:05 Bitcoin อ่านเพิ่มเติม...
EURUSD 8/5/2563 10:19:00 EURUSD อ่านเพิ่มเติม...
GBPUSD 8/5/2563 10:18:41 GBPUSD อ่านเพิ่มเติม...
XAUUSD 8/5/2563 10:18:20 XAUUSD อ่านเพิ่มเติม...
USDJPY 8/5/2563 10:17:58 USDJPY อ่านเพิ่มเติม...
DAX 7/5/2563 12:49:53 DAX อ่านเพิ่มเติม...
Dow Jones 7/5/2563 12:49:22 Dow Jones อ่านเพิ่มเติม...
Brent Petrol 7/5/2563 12:48:34 Brent Petrol อ่านเพิ่มเติม...
Bitcoin 7/5/2563 12:47:36 Bitcoin อ่านเพิ่มเติม...
EURUSD 7/5/2563 10:21:41 EURUSD อ่านเพิ่มเติม...
GBPUSD 7/5/2563 10:21:23 GBPUSD อ่านเพิ่มเติม...
XAUUSD 7/5/2563 10:21:04 XAUUSD อ่านเพิ่มเติม...
USDJPY 7/5/2563 10:20:47 USDJPY อ่านเพิ่มเติม...
EURUSD 6/5/2563 10:01:52 EURUSD อ่านเพิ่มเติม...
GBPUSD 6/5/2563 10:01:31 GBPUSD อ่านเพิ่มเติม...
XAUUSD 6/5/2563 10:01:09 XAUUSD อ่านเพิ่มเติม...
USDJPY 6/5/2563 10:00:40 USDJPY อ่านเพิ่มเติม...
EURUSD 6/4/2563 9:51:19 EURUSD อ่านเพิ่มเติม...
GBPUSD 6/4/2563 9:50:56 GBPUSD อ่านเพิ่มเติม...
XAUUSD 6/4/2563 9:50:28 XAUUSD อ่านเพิ่มเติม...
USDJPY 6/4/2563 9:50:00 USDJPY อ่านเพิ่มเติม...
EURUSD 30/3/2563 9:53:56 EURUSD อ่านเพิ่มเติม...
GBPUSD 30/3/2563 9:53:31 GBPUSD อ่านเพิ่มเติม...
XAUUSD 30/3/2563 9:53:03 XAUUSD อ่านเพิ่มเติม...
USDJPY 30/3/2563 9:52:40 USDJPY อ่านเพิ่มเติม...
EURUSD 26/3/2563 10:32:24 EURUSD อ่านเพิ่มเติม...
GBPUSD 26/3/2563 10:24:38 GBPUSD อ่านเพิ่มเติม...
XAUUSD 26/3/2563 10:24:13 XAUUSD อ่านเพิ่มเติม...
USDJPY 26/3/2563 10:23:49 USDJPY อ่านเพิ่มเติม...
EURUSD 24/3/2563 10:06:14 EURUSD อ่านเพิ่มเติม...
XAUUSD 24/3/2563 10:05:48 XAUUSD อ่านเพิ่มเติม...
GBPUSD 24/3/2563 10:05:47 GBPUSD อ่านเพิ่มเติม...
USDJPY 24/3/2563 10:04:43 USDJPY อ่านเพิ่มเติม...
EURUSD 23/3/2563 9:41:40 EURUSD อ่านเพิ่มเติม...
GBPUSD 23/3/2563 9:41:02 GBPUSD อ่านเพิ่มเติม...
XAUUSD 23/3/2563 9:40:26 XAUUSD อ่านเพิ่มเติม...
USDJPY 23/3/2563 9:39:50 USDJPY อ่านเพิ่มเติม...
EURUSD 20/3/2563 9:30:27 EURUSD อ่านเพิ่มเติม...
GBPUSD 20/3/2563 9:29:58 GBPUSD อ่านเพิ่มเติม...
XAUUSD 20/3/2563 9:29:30 XAUUSD อ่านเพิ่มเติม...
USDJPY 20/3/2563 9:29:05 USDJPY อ่านเพิ่มเติม...