Звоните: (+44) -203-150-1310 - почта: [email protected]

10:24, 16 апреля

USDTRY

نرخ سیاست بانک مرکزی ترکیه دیروز موازی انتظارات بازار 19 درصد ثابت نگه داشته شد. در متن قبلی اظهارات "موضع سختگیرانه برای مدت طولانی" و "در صورت لزوم سیاست پولی انقباضی " در این متن گنجانده نشده است. از نظر فنی ، 7.99 زیر به عنوان سطح پشتیبانی دنبال می شود ، اگر این سطح شکسته شود ، به عنوان پشتیبانی سطح قیمتی 7.85 درنظر گرفت.

مقاومت: 8.16 - 8.23 ​​- 8.33

پشتیبانی: 7.99 - 7.85 - 7.77