Contactez nous : (+44)-203-150-1310 - Mail: [email protected]

10:22, 16 avril

USDJPY

دلار / ین از ابتدای هفته در حال کاهش است ، زیرا شاخص اطمینان تولیدکنندگان ژاپن در نظرسنجی رویترز تانکان از آنچه انتظار می رود قویتر است.

بعد از جلسه امروز بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و نخست وزیر ژاپن یوشیهیده سوگا در ساعت 16.30 BST ، نوسانات جفت ارز ممکن است افزایش یابد.

از نظر فنی ، می توان در سطح پشتیبانی 108.50 در نظر گرفت. اگر این سطح شکسته شود ، می توان آن را به عنوان سطح پشتیبانی 108.00 دنبال کرد.

مقاومت: 109.30 - 110.00 - 111.10

پشتیبانی: 108.50 - 108.00 - 107.37