EURUSD

11:04, 06 May

EURUSD

به دنبال هشدار وزیر خزانه داری آمریکا ، یلن ، در مورد نرخ بهره ای که بازارها را به لرزه درآورد ، روسایFED اظهاراتی را بیان کردند که باعث آرامش بازارها شد. اگرچه اتفاق نظر وجود دارد که تورم به زودی افزایش می یابد ، نظرات متفاوتی وجود دارد که آیا دائمی خواهد بود یا به سرعت به حدود 2٪ نزدیک می شود. امروزه ، هم در اروپا و هم در ایالات متحده داده اقتصادی قابل توجهی وجود دارد. و سخنان معاون De Guidos بر تخمین کاهش برنامه خرید اوراق قرضه در ماه ژوئن تأثیر خواهد گذاشت. از نظر فنی ، 1.1980 pivot پشتیبانی می کند و در صورت شکستگی در 1.1930 قابل آزمایش است.

مقاومت: 1.2035 - 1.2075 - 1.2150

پشتیبانی: 1.1980 - 1.1930 - 1.1875